FACHOWOŚĆ • WSZECHSTRONNOŚĆ • NOWOCZESNOŚĆ • SKUTECZNOŚĆ • RZETELNOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Szybka nawigacja przejdź do działu:

Zasiłki: archiwum

Zasiłki obowiązujące od 1 listopada 2015 r.

Maksymalny dochód uprawniający do uzyskania zasiłku rodzinnego i zasiłku opiekuńczego:

 • miesięczny dochód rodziny na osobę nie może przekroczyć kwoty 674 zł
 • jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, miesięczny dochód rodziny na osobę nie może przekroczyć kwoty 764 zł

Wysokość poszczególnych zasiłków:

 1. zasiłek pielęgnacyjny: 153 zł
 2. świadczenie pielęgnacyjne: 1300 zł od 01.01.2016 r.
 3. zasiłek opiekuńczy: 520 zł
 4. zasiłek rodzinny:
  • na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia: 89 zł
  • na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia: 118 zł
  • na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia: 129 zł
  • dodatek na 3. i każde następne dziecko w rodzinie: 90 zł
 5. dodatek na 3. i każde następne dziecko w rodzinie: 80 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Kwota świadczenia (w zł) Uwagi
urodzenia dziecka 1000 jednorazowo
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 miesięcznie
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 400 miesięcznie
samotnego wychowywania dziecka 185 miesięcznie na dziecko
265 miesięcznie na dziecko niepełnosprawne
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 80 miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia
100 miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia
rozpoczęcia roku szkolnego 100 jednorazowo na dziecko, wypłacany we wrześniu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 105 10 miesięcy w roku — od września do czerwca, na dziecko zamieszkujące w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba szkoły
63 10 miesięcy w roku — od września do czerwca, na dziecko dojeżdżające do miejscowości, w której znajduje się szkoła

Prawo do dodatków wymienionych w tabeli przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Zasiłki obowiązujące od 1 listopada 2014 r.

Maksymalny dochód uprawniający do uzyskania zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego:

 • miesięczny dochód rodziny na osobę nie może przekroczyć kwoty 574 zł
 • jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, miesięczny dochód rodziny na osobę nie może przekroczyć kwoty 664 zł

Wysokość poszczególnych zasiłków:

 1. zasiłek pielęgnacyjny: 153 zł
 2. świadczenie pielęgnacyjne: 620 zł
 3. zasiłek rodzinny:
  • na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia: 77 zł
  • na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia: 106 zł
  • na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia: 115 zł
 4. dodatek na 3. i każde następne dziecko w rodzinie: 80 zł

Zasiłki obowiązujące od 1 IX 2006 r. do 31 X 2012 r.

Maksymalny dochód uprawniający do uzyskania zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego:

 • miesięczny dochód rodziny na osobę nie może przekroczyć kwoty 504 zł
 • jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, miesięczny dochód rodziny na osobę nie może przekroczyć kwoty 583 zł

Wysokość poszczególnych zasiłków:

 1. zasiłek pielęgnacyjny: 153 zł
 2. świadczenie pielęgnacyjne: 420 zł
 3. zasiłek rodzinny:
  • na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia: 48 68 zł (zmiana 1.11.2009 r.)
  • na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia: 64 91 zł (zmiana 1.11.2009 r.)
  • na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia: 68 98 zł (zmiana 1.11.2009 r.)
 4. dodatek na 3. i każde następne dziecko w rodzinie: 80 zł

Zasiłki obowiązujące w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r.

Maksymalny dochód uprawniający do uzyskania zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego:

 • miesięczny dochód rodziny na osobę nie może przekroczyć kwoty 504 zł
 • jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, miesięczny dochód rodziny na osobę nie może przekroczyć kwoty 583 zł

Wysokość poszczególnych zasiłków:

 1. zasiłek pielęgnacyjny: 144 zł
 2. świadczenie pielęgnacyjne: 420 zł
 3. zasiłek rodzinny:
  • rodzinny na małżonka, pierwsze i drugie dziecko: 43 zł
  • zasiłek rodzinny na trzecie dziecko: 53 zł
  • zasiłek rodzinny na czwarte i kolejne dziecko: 66 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Kwota świadczenia (w zł) Uwagi
urodzenia dziecka 1000 jednorazowo
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 miesięcznie
samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 400 miesięcznie
samotnego wychowywania dziecka 170 na dziecko
250 na dziecko niepełnosprawne
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 50 miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
70 miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
rozpoczęcia roku szkolnego 90 jednorazowo na dziecko, wypłacany we wrześniu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 80 10 miesięcy w roku – od września do czerwca, na dziecko
40 10 miesięcy w roku – od września do czerwca, na dziecko

Prawo do dodatków wymienionych w tabeli przysługiwało pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Zasiłki obowiązujące w okresie do 30 kwietnia 2004 r.

Maksymalny dochód uprawniający do uzyskania zasiłków:

 • zasiłek rodzinny dla osób pozostających w związku małżeńskim: 548 zł brutto na osobę w rodzinie
 • zasiłek rodzinny dla osób samotnie wychowujących dziecko: 612 zł brutto na osobę
 • zasiłek wychowawczy: 548 zł na osobę

Wysokość poszczególnych zasiłków:

 • zasiłek rodzinny na małżonka, pierwsze i drugie dziecko: 42,50 zł
 • zasiłek rodzinny na trzecie dziecko: 52,60 zł
 • zasiłek rodzinny na czwarte i kolejne dziecko: 65,70 zł
 • zasiłek pielęgnacyjny: 141,70 zł