FACHOWOŚĆ • WSZECHSTRONNOŚĆ • NOWOCZESNOŚĆ • SKUTECZNOŚĆ • RZETELNOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Szybka nawigacja przejdź do działu:

Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, obowiązujące od 2008 r.:

Rodzaj kosztów Miesięcznie Za rok podatkowy
zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania 111,25 zł nie więcej niż 1335,00 zł (12 x 111,25 zł)
zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania łącznie nie więcej niż 2002,05 zł
zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę 139,06 zł nie więcej niż 1668,72 zł (12 x 139,06 zł)
zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę łącznie nie więcej niż 2502,56 zł
koszty członków zarządu, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych; z osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze społeczników związane z pełnieniem obowiązków obywatelskich i społecznych 111,25 zł nie więcej niż 1335,00 zł (12 x 111,25 zł)
koszty osób uzyskujących jednocześnie dochody z więcej niż jednego ze wskazanych wyżej trzech źródeł łącznie nie więcej niż 2002,05 zł

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, obowiązujące w r. 2007:

Rodzaj kosztów Miesięcznie Za rok podatkowy
zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania 108,50 zł nie więcej niż 1.302 zł (12 x 108,50 zł)
zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania łącznie nie więcej niż 1.953,23 zł
zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę 135,63 zł nie więcej niż 1.627,56 zł (12 x 135,63 zł)
zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę łącznie nie więcej niż 2441,54 zł
koszty członków zarządu, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych; z osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze społeczników związane z pełnieniem obowiązków obywatelskich i społecznych 108,50 zł nie więcej niż 1.302 zł (12 x 108,50 zł)
koszty osób uzyskujących jednocześnie dochody z więcej niż jednego ze wskazanych wyżej trzech źródeł łącznie nie więcej niż 1.953,23 zł

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, obowiązujące w latach 2004–2006:

Rodzaj kosztów Miesięcznie Za rok podatkowy
zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania 102,25 zł nie więcej niż 1227 zł (12 x 102,25 zł)
zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania łącznie nie więcej niż 1840,77 zł
zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę 127,82 zł nie więcej niż 1533,84 zł (12 x 127,82 zł)
zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę łącznie nie więcej niż 2300,94 zł
koszty członków zarządu, rad nadzorczych, komisji i innych organów stanowiących osób prawnych; z osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze społeczników związane z pełnieniem obowiązków obywatelskich i społecznych 102,25 zł nie więcej niż 1227 zł (12 x 102,25 zł)
koszty osób uzyskujących jednocześnie dochody z więcej niż jednego ze wskazanych wyżej trzech źródeł łącznie nie więcej niż 1840,77