FACHOWOŚĆ • WSZECHSTRONNOŚĆ • NOWOCZESNOŚĆ • SKUTECZNOŚĆ • RZETELNOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Szybka nawigacja przejdź do działu:

Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, obowiązujące od 1 pazdziernika 2019 r.:

Rodzaj kosztów Miesięcznie Za rok podatkowy
zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania 250 zł nie więcej niż 1751,25 zł
zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, w miejscu zamieszkania łącznie nie więcej niż 2626,54 zł
zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę 300,00 zł nie więcej niż 2151,54 zł
zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, poza miejscem zamieszkania, nie otrzymujący dodatku za rozłąkę łącznie nie więcej niż 3226,92 zł