FACHOWOŚĆ • WSZECHSTRONNOŚĆ • NOWOCZESNOŚĆ • SKUTECZNOŚĆ • RZETELNOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Szybka nawigacja przejdź do działu:

Składki ZUS

Stawki obowiązujące w okresie I—XII,2019 r.

 • minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne: 2859,00 zł
 • minimalna podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne: 3803,56 zł

Najniższe wymagane składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • ubezpieczenie emerytalne 558,08 zł
 • ubezpieczenie rentowe 228,72 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 70,05 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe 47,75 zł

Łącznie składki na ubezpieczenie społeczne: 904,60 zł

 • ubezpieczenie zdrowotne: 342,32 zł
 • ubezpieczenie na Fundusz Pracy: 70,05 zł

Zdrowotne do odliczenia od podatku: 294,78 zł

Łączna kwota składek z tytułu prowadzenia działalności gosp.: 1316,97 zł.

Płatności składek ZUS przypadają:

 • 5. dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
 • 10. dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
 • do 15. dnia następnego miesiąca dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Stawki obowiązujące w okresie IV—XII,2018 r.

 • minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne: 2665,80 zł
 • minimalna podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne: 3554,93 zł

Najniższe wymagane składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • ubezpieczenie emerytalne 520,36 zł
 • ubezpieczenie rentowe 213,26 zł
 • ubezpieczenie chorobowe 65,31 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe 44,52 zł

Łącznie składki na ubezpieczenie społeczne: 843,45 zł

 • ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł
 • ubezpieczenie na Fundusz Pracy: 65,31 zł

Zdrowotne do odliczenia od podatku: 275,50 zł

Łączna kwota składek z tytułu prowadzenia działalności gosp.: 1228,70 zł.

Zobacz stawki składek ZUS z poprzednich okresów »

Procentowe stawki ubezpieczeniowe wynikające z zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę oraz procentowe stawki ubezpieczeniowe od wynagrodzeń:

— część zobowiązań ponoszona przez pracodawcę:

 • emerytalne 9,76%
 • rentowe 6,5% (od 1.02.2012 r.)
  • poprzednia stawka: 4,5% (od 01.01.2008 r.)
 • wypadkowe 0,90%—3,60% 0,67%—3,60% (zmiana 1.04.2007 r.)
  • wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych: 1,67% (od 1.04.2018 r.); poprzednio 1,93% (od 1.04.20012 r.); poprzednio 1,67% (od 1.04.2009 r.)
 • Fundusz Pracy 2,45%
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10%

— część zobowiązań ponoszona przez ubezpieczonego, czyli pracownika:

 • emerytalne 9,76%
 • rentowe 1,50%
 • chorobowe 2,45%
 • zdrowotne do zapłacenia 9%, zdrowotne do odliczenia 7,75%
 • wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych: 1,67% (od 1.04.2018 r.)