FACHOWOŚĆ • WSZECHSTRONNOŚĆ • NOWOCZESNOŚĆ • SKUTECZNOŚĆ • RZETELNOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Szybka nawigacja przejdź do działu:

Progi podatkowe

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych ( progi podatkowe ) na rok 2020:

Dochód Podatek
ponad... ...do
0 zł 85.528 zł 17% – kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł 14.539.76 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528.00

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych ( progi podatkowe ) na cały rok 2019:

Dochód Podatek
ponad... ...do
0 zł 85.528 zł 17.75% – kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł 14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528,00

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych ( progi podatkowe ) od 1 pazdziernika roku 2019:

Dochód Podatek
ponad... ...do
0 zł 85.528 zł 17% – kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł 14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528,00

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych (progi podatkowe) do 30 września roku 2019:

Dochód Podatek
ponad... ...do
0 zł 85.528 zł 18% – kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528 zł 15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528,00

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych (progi podatkowe) od roku 2009:

Dochód Podatek
ponad... ...do
0 zł 85.528 zł 18% – kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528 zł 15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528,00

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych (progi podatkowe) w roku 2008:

Dochód Podatek
ponad... ...do
0 zł 44.490 zł 19% – kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr
44.490 zł 85.528 zł 7.866,25 zł + 30% nadwyżki ponad 44.490,00
85.528 zł 20.177,65 zł + 40% nadwyżki ponad 85.528,00

Jeżeli przedsiębiorca korzysta z ryczałtu, ale ma niskie przychody (nieprzekraczające 1/10 limitu podanego wyżej, czyli równowartości 25 000 €), może opłacać podatek kwartalnie. Z uprawnienia tego w 2006 r. może skorzystać, jeżeli w 2005 r. jego przychody nie były wyższe od kwoty 97.915 zł.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych (progi podatkowe) w roku 2007:

Dochód Podatek
ponad... ...do
0 zł 43.405 zł 19% – kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr
43.405 zł 85.528 zł 7.674,41 zł + 30% nadwyżki ponad 43.405,00
85.528 zł 20.311,31 zł + 40% nadwyżki ponad 85.528,00

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych (progi podatkowe) w latach 2003–2006:

Dochód Podatek
ponad... ...do
0 zł 37.024 zł 19% – kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37.024 zł 74.048 zł 6.504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
74.048 zł 17.611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł