FACHOWOŚĆ • WSZECHSTRONNOŚĆ • NOWOCZESNOŚĆ • SKUTECZNOŚĆ • RZETELNOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Szybka nawigacja przejdź do działu:

Zasiłki

Zasiłki obowiązujące od 1 listopada 2016 r.

Maksymalny dochód uprawniający do uzyskania zasiłku rodzinnego i zasiłku opiekuńczego:

Wysokość poszczególnych zasiłków:

 1. zasiłek pielęgnacyjny: 153 zł
 2. świadczenie pielęgnacyjne: 1477 zł od 1.01.2018 r.
 3. zasiłek opiekuńczy: 520 zł
 4. zasiłek rodzinny:
  • na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia: 95 zł
  • na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia: 124 zł
  • na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia: 135 zł
  • dodatek na 3. i każde następne dziecko w rodzinie: 95 zł
 5. zasiłek rodzicielski: 1000 zł (dla osób nie pobierających zasiłku macierzyńskiego, tj. m.in. osób bezrobotnych, studentów, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych)

Zobacz stawki zasiłków z poprzednich okresów »

Zasiłek pogrzebowy

 • od 1.03.2011 r. — 4000,00 zł
 • od 1.12.2010 r. do 28.02.2011 r. — 6406,16 zł
 • od 1.09.2010 r. do 30.11.2010 r. — 6395,70 zł
 • od 1.06.2010 r. do 31.08.2010 r. — 6227,72 zł
 • od 1.03.2010 r. do 31.05.2010 r. — 6487,20 zł
 • od 1.12.2009 r. do 28.02.2010 r. — 6227,72 zł
 • od 1.09.2009 r. do 30.11.2009 r. — 6162,96 zł
 • od 1.03.2009 r. do 31.08.2009 r. — 6193,10 zł
 • od 1.12.2008 r. do 28.02.2009 r. — 5937,10 zł
 • od 1.12.2007 r. do 28.02.2008 r. — 5406,82 zł
 • od 1.12.2006 r. do 30.11.2007 r. — 4929,32 zł
 • od 1.09.2006 r. do 30.11.2006 r. — 4854,54 zł
 • od 1.03.2006 r. do 31.05.2006 r. — 5057,24 zł
 • od 1.12.2005 r. do 28.02.2006 r. — 4694,48 zł
 • od 1.09.2005 r. do 30.11.2005 r. — 4637,06 zł
 • od 1.06.2005 r. do 31.08.2005 r. — 4830,90 zł
 • od 1.03.2005 r. do 31.05.2005 r. — 4810,92 zł
 • od 1.12.2004 r. do 28.02.2005 r. — 4539,86 zł
 • od 1.09.2004 r. do 30.11.2004 r. — 4461,06 zł
 • od 1.06.2004 r. do 31.08.2004 r. — 4664,34 zł
 • od 1.03.2004 r. do 31.05.2004 r. — 4553,68 zł