FACHOWOŚĆ • WSZECHSTRONNOŚĆ • NOWOCZESNOŚĆ • SKUTECZNOŚĆ • RZETELNOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO

Szybka nawigacja przejdź do działu:

Zasiłki

Zasiłki obowiązujące od 1 listopada 2018 r.

Maksymalny dochód uprawniający do uzyskania zasiłku rodzinnego i zasiłku opiekuńczego:

Wysokość poszczególnych zasiłków:

 1. zasiłek pielęgnacyjny: 184,42 zł
 2. świadczenie pielęgnacyjne: 1477 zł od 1.01.2018 r.
 3. zasiłek opiekuńczy: 620 zł
 4. zasiłek rodzinny:
  • na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia: 95 zł
  • na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia: 124 zł
  • na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia: 135 zł
  • dodatek na 3. i każde następne dziecko w rodzinie: 95 zł
 5. Dodatki do zasiłku rodzinnego:

  Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Kwota świadczenia (w zł) Uwagi
  urodzenia dziecka 1000 jednorazowo
  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 miesięcznie
  samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 400 miesięcznie
  samotnego wychowywania dziecka 193 miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
  273 miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, nie więcej niż 353 zł na wszystkie dzieci
  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90 miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia
  110 miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia
  rozpoczęcia roku szkolnego 100 jednorazowo na dziecko, wypłacany we wrześniu
  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 113 10 miesięcy w roku — od września do czerwca, na dziecko zamieszkujące w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba szkoły
  69 10 miesięcy w roku — od września do czerwca, na dziecko dojeżdżające do miejscowości, w której znajduje się szkoła

  Prawo do dodatków wymienionych w tabeli przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.